Visitatie

Een visitatie houdt in dat stakeholders en belanghebbenden aangeven wat zij van het beleid van Samenwerking vinden en wat hun verwachtingen hiervan zijn.  

Wij bekijken vervolgens in hoeverre we eventuele aanbevelingen overnemen.